Vzor:
Schéma navlečení:
Rytmus otáčení:

1-8, 13-20 4x vpřed, 4x dozadu
9-12 2x vpřed, 2x vzad, 2x vpřed, 2x vzad