Schéma navlečení:

Vzor:Rytmus otáčení:

1-3, 6-9, 12-14 stále vpřed
4,5,10,11 - 2 x vpřed, 2x dozadu