Schéma navlečení:
Vzor:

Rytmus otáčení:
1, 2, 15, 16 stále vpřed
6-11 4x vpřed, 4x dozadu
3 - 5, 12 - 14 3x vpřed, 4xdozadu, 1x vpřed