Schéma navlečení:
Vzor:
Rytmus otáčení:

Otáčíme 4x vpřed, 4x dozadu