Schéma navlečení:
Vzor:Rytmus otáčení:

1,4,5,10,11,16,17,22,23,26 - stále vpřed
2,3,6,7,14,15,18,19 -  2x vpřed, 2x dozadu, 4x vpřed
8,9,12,13,20,21,24,25 -  6x vpřed, 2x dozadu