Schéma navlečení:
Vzor:Rytmus otáčení:
1-3, 16-18 stále vpřed
4-7, 12-15 - 4x vpřed, 4x dozadu
8,9 - 2x vpřed, 6x dozadu
10,11 - 6x vpřed, 2x dozadu