Schéma navlečení:
Vzor:
Rytmus otáčení:

3x vzad, 8x dopředu