Schéma navlečení:
Vzor:

Rytmus otáčení:
otáčíme stále vpřed