Schéma navlečení:
Vzor:

Rytmus otáčení:
otáčíme 4x vpřed, 4x dozadu